Helga Hoekstra – Grimms Märchen: gluck gehabt (2022)
175 bladzijden. Creatieve opdracht: februari en maart 2022