Raoul de Jong – Gesprekken met opa (2021)
Kernwoorden: generaties, generatieverschillen, ouder worden, multiculturele samenleving, corona.
84 bladzijden. Gelezen: september 2022.
🌕🌕🌕🌕🌑