Syd Field – Screenplay (1979)

Syd Field - Screenplay (1979)Kernwoorden:Β video, schrijven, creativiteit, non-fictie, Hollywood.309 bladzijden. Gelezen: april 2021. Herlezen: mei 2021.πŸŒ•πŸŒ•πŸŒ•πŸŒ•πŸŒ‘

Episode 1 van KRD geschiedenis 3D

Tijd voor iets nieuws! De afgelopen tijd werkte ik aan een geanimeerde tekenserie als ondersteuning van mijn lessen geschiedenis. Dat is KRD Geschiedenis 3D geworden. In elke aflevering zitten een aantal special guests.…

Zou dit filmpje…

...een mysterieuze aankondiging kunnen zijn? https://www.youtube.com/watch?v=d6scB6UZH5s